Alkoss! - diákpályázat
csetelni akarok!!!!

 
 •  
 • Letölthető űrlapok
 •  
 • Rendeletek
 •  
 • Testületi ülések
 •  
 • Üvegzseb

   

   

   
  5/2010. (II.17.) AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
  22/2009. (XII.1.) AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL
  21/2009. (XII.1.) EGYES ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ GÉPEK, SZOLGÁLTATÁSOK, HELYISÉGEK ÉS TERMŐFÖLD BÉRBEADÁSÁNAK DÍJÁRÓL
  16/2009. (XII.1.) AZ ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSRÓL
  13/2006. (VII.12.) A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ 1993. ÉVI III. TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL (egységes)

   
  Ingatlan
  Jármű
  Műszaki cikk
  Állás
  Állat

   
  "Kiút a mélyszegénységből" Integrációs felzárkóztató program a sarkadi kistérségben. TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0028 project záró videó
  "Kiút a mélyszegénységből" Integrációs felzárkóztató program a sarkadi kistérségben. TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0028 Fotók
  Vendégházak
  Drótfonó
  Varroda
  KÖRZETI MEGBÍZOTT ÜGYFÉLFOGADÁSA: Körzeti megbízott: Nemes Tibor c.r.tzls Mobiltelefonszám: 06-30/633-7203 KMB iroda címe: 5537 Zsadány, Béke utca 81. szám, tel: 06-66/497-177 E-mail címe: NemesT@bekes.police.hu KMB működési területe: Geszt illetékességi területe (Simotai főcsatorna - Begécsi víztárazó - Toprongyos-korhány csatorna - Őzedér-Orosi összekötő csatorna - Holt - Korhány csatorna) Fogadóóra időpontja: minden hónap első hétfő: 9.00 - 10.00 óráig Helyszíne: Geszt, Kossuth u. 1. szám

  Geszt Község Önkormányzata a pályázó, a Terület- és Területfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése tárgyú pályázat

   Geszt Község Önkormányzata a pályázó, a Terület- és Területfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi

  alapellátás infrastruktúrális fejlesztése tárgyú pályázaton nyert.

   

  A kedvezményezett TOP.—.1.1-15-BS1-2016-00007 azonosító számon nyert pályázatot bruttó 12.341.783 Ft összegben a következők szerint:

   

  - építési költség:  bruttó 9.414.064 Ft,

   

  - eszközbeszerzésre: bruttó 827.719 Ft

   

  - egyéb költségre: bruttó 2.100.000 Ft összegben.


  MEGHÍVÓ 2016.Október 28.-án 10.00 órai kezdettel tartandó Önkormányzati forrásból megvalósuló Új konyha-Étkező-Óvoda építési alapkő letételére.


  http://www.allamkincstar.gov.hu/  Tisza-kastély felújítása

  VIS MAIOR alapból:

   

  A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 9. 175. 000 Ft támogatást ítélt meg, melyre Önkormányzatunk a Tisza-Kastély helyreállítása miatt nyújtott be igényt. A felújítási munkálatok elkezdődtek, tetőtéri ablakok kicserélésével, csatornák lecserélésével, terasz és díszpárkányok helyrehozatalával, valamint kisebb állagmegóvási munkálatokkal.

   

  Továbbá kérünk mindenkit, akinek lehetősége van rá és megteheti, tájékoztassa ismerőseit, barátait, rokonait, hogy minden anyagi támogatást szívesen fogadunk, melyet a Kastély állapotmegőrzésére, javítására, esetleges pályázat önerejére tudunk fordítani.

   

  A felajánlásokat „Tisza-Kastély" megjelöléssel kérnénk a következő számlaszámra: OTP Bank 11733175 - 15343738 - 00000000, vagy a hivataltól kért csekken.

   

  Segítségüket, valamint támogatásukat köszönjük!

  Zöld hulladék elszállítása

              2005.05.02-tól kezdődően az Önkormányzat minden hétfőn elszállítja a lakásoknál keletkezett zöld hulladékot. Kérjük a lakosságot, hogy az elszállítandó hulladékot az ingatlan elé helyezzék el.

              Az utóbbi időben nagyon megszaporodtak a településen a közterületen elhelyezett, ingatlanokon keletkező különböző hulladékok (pernye, metszésből származó gally és ágnyesedékek, építkezési törmelékek stb.). Ezek azon túl, hogy közterület szennyezésnek minősülnek még a falu képét is csúnyítják. Igaz, hogy korábban az Önkormányzat vállalta, hogy a kaszálásból származó zöld hulladékot hetente egy alkalommal elszállítja, hogy a településről kiszállított szemét mennyisége ne növekedjen, de ezt a határt a lakosság egy része már túllépte, szinte napi rendszerességgel tapasztalható az efféle hulladékok kihelyezése a közterületre. Az Önkormányzatnak sem anyagi lehetősége, sem helye nincs arra, hogy a lakosság által kirakott szemetet a lakos helyett pl.: metszésből származó hulladékokat napokon keresztül égesse.

   

              Ezért felhívom a lakosság figyelmét, hogy 2010. április 19-étől (Hétfőtől) csak a kistraktor fuvardíjának ellenében (600 Ft + ÁFA) szállítja el az Önkormányzat a gallyakat, törmelékeket, azokban az esetekben, amikor azt előre bejelenti, kéri és kifizeti a lakos, melyet Tárnokné Papp Irénnél lehet megtenni. A kaszálásból származó, komposztálható hulladékot továbbra is ingyenesen, hétfői napokon az Önkormányzat elszállítja.

              Egyéb esetben kérjük a kerten belül oldják meg a tárolást, elhelyezést, ártalmatlanítást, mert a közterület szennyezése miatt a helyi jegyző szabálysértési eljárást indíthat. Akik saját maguk szeretnék elszállítani az építkezési törmeléket, azokat is megkérjük, hogy az Önkormányzatnál tett előzetes egyeztetés után szállítsák el, mivel bizonyos esetekben felhasználható útfeltöltéshez.                                                                                     

  Fábián Zsuzsanna

  polgármester

   

   


    Következő

  A szavazás szünetel  A portál az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával készült.