Alkoss! - diákpályázat
csetelni akarok!!!!

 
 •  
 • Letölthető űrlapok
 •  
 • Rendeletek
 •  
 • Testületi ülések
 •  
 • Üvegzseb

   

   

   
  5/2010. (II.17.) AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
  22/2009. (XII.1.) AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL
  21/2009. (XII.1.) EGYES ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ GÉPEK, SZOLGÁLTATÁSOK, HELYISÉGEK ÉS TERMŐFÖLD BÉRBEADÁSÁNAK DÍJÁRÓL
  16/2009. (XII.1.) AZ ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSRÓL
  13/2006. (VII.12.) A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ 1993. ÉVI III. TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL (egységes)

   
  Ingatlan
  Jármű
  Műszaki cikk
  Állás
  Állat

   
  Orvosi Rendelő
  "Kiút a mélyszegénységből" Integrációs felzárkóztató program a sarkadi kistérségben. TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0028 project záró videó
  "Kiút a mélyszegénységből" Integrációs felzárkóztató program a sarkadi kistérségben. TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0028 Fotók
  Vendégházak
  Drótfonó
  Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet


         Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a

         Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak 

         állományába járőrtárs beosztás betöltésére.

         

   

  A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.

  A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt, amelyet követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre.

  A beosztásban ellátandó feladatok:

  Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában vesznek részt.

  Illetmény:

   

  - a képzés első két hónapjában a modulzáró vizsgáig bruttó 150 000 Ft/hó munkabér,

   

  - a vizsga sikeres letétele után, a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 220 300 Ft/hó alapilletmény,

   

  Egyéb pótlékok:

   

  a) az angol, német, francia, kínai, arab és orosz nyelvvizsgával rendelkezők a nyelvvizsga típusától, szintjétől függően alanyi jogon, nyelvvizsgánként idegennyelv-tudási pótlékra jogosultak, amelynek összege havi 5796 Ft-tól38 650 Ftösszegig terjedhet,

   

  b) éjszakai pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,5 %-a,

   

  c) készenléti pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,25 %-a,

   

  - teljesítményjuttatás – az előző év egyéni teljesítményértékelésétől függően – évente két részletben, azonos mértékben (a 2016. évben a tiszthelyetteseknek nyújtott átlagos összeg bruttó140 000 Ft),

   

  - a túlszolgálat ellentételezése – a hivatásos állomány tagjának választása szerint – pénzben vagy szabadidőben.

   

  Az illetmény a rendvédelmi illetményrendszer által garantálva négy évenként emelkedik. A rendvédelmi életpályamodell keretei között a magasabb iskolai végzettség, illetve szakképzettség megszerzését követően magasabb beosztásba történő kinevezés lehetősége biztosított.                           

                                                            2

   

  Illetményen kívüli juttatások:

   

  - cafetéria juttatás (évi bruttó200 000 Ft),

   

  - lakhatási támogatás:

   

  a) lakbértámogatás vagy albérleti díj hozzájárulás,

   

  b) lakásvásárlás anyagi támogatása kamatmentes munkáltatói kölcsönnel,

   

  c) szükség esetén szálló vagy garzon elhelyezés,

   

  - természetbeni ellátások (a rendőrség feladatainak megfelelő fegyverzet, felszerelés, ruházat),

   

  - évente ruházati utánpótlási ellátmány, amelynek összege a rendvédelmi illetményalap 250%-a (96 625 Ft),

   

  - munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés (bérlet vagy menetjegy árának 86%-a),

   

  - egyéb utazási kedvezmény (belföldre, évente 12 alkalommal a vasúti vagy autóbusz menetjegy árának 50%-a),

   

  - belföldi, külföldi kiküldetések esetén járó napidíjak és költségtérítések,

   

  - kedvezményes mobiltelefon tarifacsomagok igénybevétele,

   

  - támogatások:

   

  a) üdülési támogatás,

   

  b) családalapítási támogatás,

   

  c) illetményelőleg,

   

  d) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás,

   

  - szociális, születési, beiskolázási, temetési segély,

   

  - egészségügyi ellátás és költségtérítések (látásjavító szemüveg, kontaktlencse, képernyős szemüveg, fogászati ellátás),

   

  - folyószámla költségtérítés (4000 Ft/év),

   

  - rendőrségi sportlétesítmények díjtalan használata,

   

  - hivatásos állomány csoportos élet- és balesetbiztosítása.

   

  Kihelyezett szolgálatellátás során térítésmentes étkezés és szállás biztosított.

  Munkavégzés helye:

   

  - a képzés időtartama alatt a jelentkezők létszámától függően, a leendő szolgálati hely körzetében kijelölésre kerülő képzési helyszíneken,

   

  - a sikeres záróvizsgát követően a Készenléti Rendőrség budapesti, miskolci, nyírbátori, debreceni, orosházi, szegedi, kiskunhalasi, pécsi, kaposvári, nagykanizsai, szombathelyi, győri székhelyű osztályainál.

   

  Felvételi követelmények:

   

  - betöltött 18. életév, cselekvőképesség,

   

  - magyar állampolgárság,

   

  - állandó belföldi lakóhely,

   

  - érettségi bizonyítvány,

   

  - büntetlen előélet,

   

  - fizikai alkalmasság,

   

  - pszichológiai alkalmasság,

   

  - egészségügyi alkalmasság,

   

  - pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes minősítése,

   

  - kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak a szolgálati viszony létesítése előtti, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez.

   

                                                    3

   

  Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázó lakóhelye szerint illetékes rendőri szervnél folytatják le.

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

   

  - gépjárművezetői engedély megléte,

   

  - angol, német, francia, kínai, arab, orosz nyelvekből államilag elismert nyelvvizsga,

   

  - harcművészeti jártasság, évek óta folytatott sport tevékenység, jelentős sporteredmények.

   

  A pályázatra a közzététel napjától lehet jelentkezni. A képzések – több helyszínen – várhatóan 2016. novemberétől indulnak, a későbbiekben a jelentkezők létszámától függően folyamatosan.

  A pályázatnak tartalmaznia kell:

   

  ‒ a kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit,

   

  ‒ a pályázó részletes, fényképes önéletrajzát (elérhetőségeivel együtt: lakcím, e-mail cím, telefonszám),

   

  ‒ a végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolatát,

   

  ‒ az érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak igényléséről kiállított igazolást (az igénylőlapon kézbesítési címként az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatát kell megjelölni).

   

  A jelentkezési lap és annak mellékletei, valamint a fizikai alkalmassági vizsga követelményei a rendőrség www.police.hu honlapján a Határvadász-képzés menüpontban érhetők el.

  A pályázatot elektronikus úton a hatarvadasz@orfk.police.hu címre, postai úton az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat részére (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) lehet megküldeni, vagy személyesen bármely rendőri szervnél le lehet adni. A borítékra kérjük írják rá: „Határvadász”.

  A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak a 06-80-203-983 ingyenesen hívható telefonszámon munkanapokon 8.00 és 20.00 óra között, valamint elektronikus úton a hatarvadasz@orfk.police.hu e-mail címen. Tájékoztatás bármely rendőri szervnél és a rendőrség hivatalos Facebook (www.facebook.com/hatarvadaszkepzes) és Twitter (www.twitter.com/police_HU) oldalán, valamint a kizárólag SMS fogadására alkalmas 06-70/642-4548 és a 06-70/642-4549 telefonszámokon kérhető.

  A pályázó az alkalmassági vizsgálatokat követően személyes meghallgatáson vesz részt, a felvételi eljárás eredményéről írásban értesítést kap. A feltételeknek nem megfelelő pályázatokat az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálata érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

   


  A szavazás szünetel  A portál az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával készült.