Alkoss! - diákpályázat
csetelni akarok!!!!

 
 •  
 • Letölthető űrlapok
 •  
 • Rendeletek
 •  
 • Testületi ülések
 •  
 • Üvegzseb

   

   

   
  5/2010. (II.17.) AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
  22/2009. (XII.1.) AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL
  21/2009. (XII.1.) EGYES ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ GÉPEK, SZOLGÁLTATÁSOK, HELYISÉGEK ÉS TERMŐFÖLD BÉRBEADÁSÁNAK DÍJÁRÓL
  16/2009. (XII.1.) AZ ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSRÓL
  13/2006. (VII.12.) A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ 1993. ÉVI III. TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL (egységes)

   
  Ingatlan
  Jármű
  Műszaki cikk
  Állás
  Állat

   
  Orvosi Rendelő
  "Kiút a mélyszegénységből" Integrációs felzárkóztató program a sarkadi kistérségben. TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0028 project záró videó
  "Kiút a mélyszegénységből" Integrációs felzárkóztató program a sarkadi kistérségben. TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0028 Fotók
  Vendégházak
  Drótfonó
  KÖRZETI MEGBÍZOTT ÜGYFÉLFOGADÁSA: Körzeti megbízott: Nemes Tibor c.r.tzls Mobiltelefonszám: 06-30/633-7203 KMB iroda címe: 5537 Zsadány, Béke utca 81. szám, tel: 06-66/497-177 E-mail címe: NemesT@bekes.police.hu KMB működési területe: Geszt illetékességi területe (Simotai főcsatorna - Begécsi víztárazó - Toprongyos-korhány csatorna - Őzedér-Orosi összekötő csatorna - Holt - Korhány csatorna) Fogadóóra időpontja: minden hónap első hétfő: 9.00 - 10.00 óráig Helyszíne: Geszt, Kossuth u. 1. szám

  Zöld hulladék elszállítása

              2005.05.02-tól kezdődően az Önkormányzat minden hétfőn elszállítja a lakásoknál keletkezett zöld hulladékot. Kérjük a lakosságot, hogy az elszállítandó hulladékot az ingatlan elé helyezzék el.

              Az utóbbi időben nagyon megszaporodtak a településen a közterületen elhelyezett, ingatlanokon keletkező különböző hulladékok (pernye, metszésből származó gally és ágnyesedékek, építkezési törmelékek stb.). Ezek azon túl, hogy közterület szennyezésnek minősülnek még a falu képét is csúnyítják. Igaz, hogy korábban az Önkormányzat vállalta, hogy a kaszálásból származó zöld hulladékot hetente egy alkalommal elszállítja, hogy a településről kiszállított szemét mennyisége ne növekedjen, de ezt a határt a lakosság egy része már túllépte, szinte napi rendszerességgel tapasztalható az efféle hulladékok kihelyezése a közterületre. Az Önkormányzatnak sem anyagi lehetősége, sem helye nincs arra, hogy a lakosság által kirakott szemetet a lakos helyett pl.: metszésből származó hulladékokat napokon keresztül égesse.

   

              Ezért felhívom a lakosság figyelmét, hogy 2010. április 19-étől (Hétfőtől) csak a kistraktor fuvardíjának ellenében (600 Ft + ÁFA) szállítja el az Önkormányzat a gallyakat, törmelékeket, azokban az esetekben, amikor azt előre bejelenti, kéri és kifizeti a lakos, melyet Tárnokné Papp Irénnél lehet megtenni. A kaszálásból származó, komposztálható hulladékot továbbra is ingyenesen, hétfői napokon az Önkormányzat elszállítja.

              Egyéb esetben kérjük a kerten belül oldják meg a tárolást, elhelyezést, ártalmatlanítást, mert a közterület szennyezése miatt a helyi jegyző szabálysértési eljárást indíthat. Akik saját maguk szeretnék elszállítani az építkezési törmeléket, azokat is megkérjük, hogy az Önkormányzatnál tett előzetes egyeztetés után szállítsák el, mivel bizonyos esetekben felhasználható útfeltöltéshez.                                                                                     

  Fábián Zsuzsanna

  polgármester

   

   


  Fiatal házasok első lakásához jutásának támogatása

  Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a képviselőtestület a 2005, július 6-án megtartott ülésén módosította a szociális rendeletét, azon belül is a fiatal házasok első lakásához jutásának támogatását.
  Az eddigi szabályozás így szólt:

  Támogatásban részesíthetők azok a kérelmezők, aki helyben megszerzendő lakásuk építéséhez, vagy vásárlásához kívánják felhasználni. Támogatás nyújtható első lakásuk megszerzéséhez annak a fiatal házaspárnak, akiknél egyikük életkora sem haladja meg a 35. életévet és ingatlan, vagy ingatlanhányad tulajdonjogával eddig még nem rendelkeztek, kivéve az öröklés útján szerzett ingatlanhányadot ½ részben. Támogatásban részesíthetők azok a kérelmezők is: akiknél a lakásvásárlás az egyik házastárs részéről a házasságkötés előtt már legfeljebb 1 évvel korábban történt a szerzés.

  A Képviselő Testület módosítása szerint: Támogatás nyújtható továbbá azoknak a kérelmezőknek, akik a lakás vásárláshoz más állami támogatást nem vettek igénybe.


  „ESÉLY A FELZÁRKÓZÁSRA”

  Informatikai és Hírközlési Minisztérium pályázatát megnyerve Geszt Község minden lakosa számára elérhetővé vált az Internet használat. Hétköznap hétfőtől - péntekig 8.00-14.00-ig a Polgármesteri Hivatal 2.sz. irodájában Ürmösi Zoltánnál.
  Az Internet használati díja: 1 óra 100 Ft.- (ár az áfát tartalmazza)

  Kedves Betegeink!

  2005. április 1-től a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 50/A paragrafusa alapján a 28/1993. (II.17) Korm. Rendelet módosítása következtében a közgyógyellátásra felírt gyógyszerek kiváltásakor be kell mutatni a jogosultságot igazoló közgyógyellátási igazolványt. Ennek hiányában az így felírt gyógyszer csak általános társadalombiztosítási támogatással adható ki.

  Előző  

  A szavazás szünetel  A portál az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával készült.